Marktagenda


* data onder voorbehoud

Datum Tijd Soort markt Locatie Plaats Boeken
18 dec 2022 zo 09:30-16:00 Vlooienmarkt ​Veemarkthal Sneek geannuleerd

Wijzigingen onder voorbehoud.