Marktagenda


* data onder voorbehoud

Datum Tijd Soort markt Locatie Plaats Boeken
13 Dec 2020 Sun 09:30-16:00 Vlooienmarkt ​Veemarkthal Sneek Boek direct
27 Dec 2020 Sun 09:30-16:00 Vlooienmarkt ​Veemarkthal Sneek Boek direct

Wijzigingen onder voorbehoud.